De Tweede Kamer heeft de wet seksuele misdrijven aangenomen

Vandaag, dinsdag 4 juli, stemde de Tweede Kamer over de nieuwe wet seksuele misdrijven. Die wet werd met een overgrote meerderheid aangenomen. Een belangrijke wijziging in de wet gaat hiermee doorgevoerd worden: niet langer staat dwang centraal in het verkrachtingsdelict, maar het ontbreken van wederzijdse instemming (consent). Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen seksueel geweld, en voor slachtoffers hiervan.

Image by Racool_studio on Freepik

“We zijn erg blij met deze stap van de Tweede Kamer om gelijkwaardigheid en vrijwilligheid bij seks centraal te stellen,” zegt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland. “Het verkrachtingsdelict was ouderwets en in strijd met mensenrechten. Daar komt nu verandering in.”

Overwinning voor slachtoffers
Het aannemen van dit wetsvoorstel is een overwinning voor slachtoffers van seksueel geweld. Zij worden nu beter beschermd. Amnesty voerde jarenlang actie voor deze wetswijziging erdoor te krijgen. Dit wetsvoorstel maakt Nederland het 17e land van de 31 onderzochte landen in Europa door Amnesty International, dat seks zonder wederzijdse instemming (consent) als verkrachting strafbaar stelt, wat in overeenstemming is met internationale mensenrechtenverdragen.

Het is nu aan de Eerste Kamer om te oordelen over deze wet. De minister van Justitie en Veiligheid heeft toegezegd dat de 9 maanden die nodig zijn voor de implementatie van de wet echter al ingaan nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet.