Primeur: voor het eerst een meerderheid van vrouwen in het kabinet

We hebben voor het eerst een meerderheid van vrouwen in het kabinet door de beëdiging van VVD-Kamerlid Mariëlle Paul tot minister. Ons demissionaire kabinet bestaat uit 29 bewindspersonen, van wie elf vrouwelijke ministers en vier vrouwelijke staatssecretarissen.

Dat is in weinig andere landen het geval, namelijk:  Spanje, Frankrijk, Rwanda, Canada, Colombia en Albanië. Uit cijfers van de NOS blijkt dat gemiddeld genomen in regeringen over de hele wereld nog geen kwart van de bewindspersonen vrouw is.

Een goed teken vindt Devika Partman van Stem op de Vrouw: “Er is altijd een risico dat zo’n bijna gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen niet beklijft. Dat het na een tijdje vervalt in het oude patroon van voornamelijk mannen naar voren schuiven voor een baan als minister of staatssecretaris. Dat gebeurt nu niet. Al moeten we afwachten hoe de verdeling na de verkiezingen in een volgend kabinet zal zijn. Ministers zijn heel zichtbaar. En uit onderzoek blijkt dat zichtbare vrouwelijke politici met name voor kinderen heel belangrijk zijn bij het ontwikkelen van toekomstige ambities.”