Tip: Debuut solo-expositie van Thecla: CATTLE

Thecla Schaeffer werkte als marketeer voor G-Star en Tony’s Chocolonely en is nu een opkomend kunstenaar. Haar eerste solotentoonstelling heet CATTLE. Via de kleurrijke werken en expressieve vrouwfiguren in deze expositie brengt Thecla een krachtige boodschap over rond de zoektocht van vrouwen naar vrijheid.

In CATTLE spelen kleurrijke vrouwfiguren de hoofdrol. Met hun lichaamsbewegingen geven ze
uitdrukking aan hun gevoel en emotionele weg naar vrijheid, als ware het een choreografie. De naam
CATTLE is een directe aanklacht tegen het huidige vrouwbeeld dat leeft in de samenleving en
contrasteert met de schijnbaar vrolijke, aan popart refererende, beelden.
Sommige werken richten zich expliciet op de man-vrouw relatie, waarbij mannen vaak statisch en
kleurloos worden afgebeeld. In andere werken staat alleen de vrouw centraal. Thecla: “Sommige
emoties zijn het beste uit te drukken via het lichaam, als een dans. Het is een taal die iedereen
begrijpt, woorden zijn overbodig.”

Vrouwen in kunst
De expositie, die tentoongesteld wordt in Huis Vasari, past in een tijd waarin vrouwelijke kunstenaars
hun plek opeisen. Nog altijd is slechts zo’n 14 procent van de levende, door galeries
vertegenwoordigde kunstenaars vrouw. Bovendien is 85 procent van de kunst in musea afkomstig van
witte mannen. Dit belemmert vrouwen in het vertellen van hun verhaal. Vrouwenrechten staan
wereldwijd nog altijd onder druk. Volgens Thecla is het daarom cruciaal dat vrouwen via kunst de
mogelijkheid krijgen hun stem te laten horen.

De expositie opent op 5 juli 2023 in de Vrije Academie (Huis Vasari, Herengracht
368, Amsterdam) en duurt tot 4 augustus.