Femmes for Freedom start meldpunt voor verdwenen vrouwen en meisjes

Femmes for Freedom is een meldpunt gestart voor bi-culturele meisjes en vrouwen die verdwenen zijn. De aanleiding vormt het verhaal van de Afghaans-Nederlandse Nadia, werd op haar veertiende meegenomen naar Afghanistan en daar als kind uitgehuwelijkt aan een volwassen man. Na achttien jaar kon ze vluchten.

Foto: Femmes for Freedom

In 2023 kon Nadia vluchten en de Nederlandse ambassade in Pakistan te bereiken. Ze vroeg wanhopig om een reisdocument om naar Nederland terug te kunnen keren. Maar de ambassade wilde haar niet helpen – omdat zij langer dan tien jaar buiten Nederland en de EU is geweest en volgens de Rijkswet op het Nederlanderschap (RNW) daarmee haar Nederlandse nationaliteit is kwijtgeraakt. Dit veroorzaakte voor Nadia een levensbedreigende situatie, omdat zij illegaal in Pakistan was, uitgezet kon worden en in handen van de Taliban zou komen.

Onrecht
Femmes for Freedom steunt Nadia in haar strijd voor een nieuw leven en in de rechtszaak die zij zal aanspannen tegen de Nederlandse overheid. Want waarom merkte niemand dat ze uit Nederland was verdwenen? Het onrecht dat Nadia trof, kan veel meer biculturele Nederlandse vrouwen in levensgevaar brengen.

Nadia  is niet de eerste vrouw en ze zal niet de laatste vrouw zijn die is uitgehuwelijkt en achtergelaten en vervolgens is weggestuurd door de Nederlandse ambassade. De lobby en acties van Femmes for Freedom hebben tot wetgeving en hulpverlening geleid, zoals de oprichting van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) en van een steunfonds voor tickets en hulpverlening ter plaatse voor Nederlandse meisjes en vrouwen die gedwongen zijn uitgehuwelijkt en of achtergelaten in het buitenland.

Oproep
We mogen niet achteroverleunen, zegt Femmes for Freedom en daarom doen ze een dringende oproep.
 en je iemand die na een vakantie in het buitenland niet meer is teruggekeerd in de buurt, op school of op het werk? Een familielid? Nu, of al langer geleden? Laat het weten. Femmes for Freedom wil hun namen en hun zaken bijeenbrengen, zodat ze voor al deze meisjes en vrouwen kunnen strijden. Je kunt contact opnemen via meldpunt@femmesforfreedom.com