Vrouwonvriendelijke uitingen tijdens ‘herendiner’ Amsterdams Studenten Corps niet strafbaar volgens OM

De aangifte tegen vier leden van het Amsterdams Studenten Corps (ASC) en het ASC zelf is geseponeerd. Tegen hen werd op 13 december 2022 aangifte gedaan wegens aanzetten tot haat, discriminatie en geweld tegen vrouwen vanwege hun geslacht. Het OM concludeert nu dat er geen sprake is van strafbare feiten en heeft daarom de aangifte geseponeerd. Het OM begrijpt dat een aantal mensen zich door de opmerkingen gekwetst hebben gevoeld. Er zijn weliswaar fatsoensnormen overschreden, maar dat maakt het nog niet strafbaar.

Weet je het nog? In juli vorig jaar werden er tijdens een ‘herendiner’ verschillende toespraken gehouden waarin mannelijke corpsleden zich zeer vrouwonvriendelijk uitlieten. We zullen de woorden hier niet meer herhalen. Beelden van de toespraken zijn in de media verschenen en zorgden voor commotie.

Het OM heeft de vier uitingen waartegen aangifte is gedaan getoetst op strafbaarheid wegens ‘groepsbelediging’ en ‘aanzetten tot haat, discriminatie en geweld’. De uitspraak kwam vandaag binnen.

“Groepsbelediging wegens geslacht levert geen strafbaar feit op omdat dit geen grond is die wordt genoemd in het wetsartikel (artikel 137c Sr) dat betrekking heeft op groepsbelediging. Tevens wordt naar het oordeel van het OM met de uitingen juridisch gezien niet aangezet tot haat, discriminatie of geweld (artikel 137d Sr). Het OM heeft de aangifte daarom geseponeerd,” lezen we bij het OM.

Heel jammer, het had wat ons betreft kunnen laten zien dat deze uiterst kwetsende woorden niet kunnen. Dat er grenzen zijn aan stoer gepraat op een studentenbijeenkomst. We hadden geen gevangenisstraf verwacht voor deze ‘heren’, op z’n minst een boete, maar jurisprudentie voor latere zaken was heel goed geweest.