Column Sheila Sitalsing: Mannen gaan voor geld, vrouwen voor schoolboeken

Sheila Sitalsing
Econoom Sheila Sitalsing (1968) is freelance journalist bij de Volkskrant.
Ze woont met haar man en twee kinderen in Delft.

Dat meisjes en vrouwen eindelijk – na eeuwen van achterstelling, ontmoediging en verboden – steeds langer naar school gaan, steeds meer doorstuderen, steeds vaker de hoogst mogelijke onderwijsniveaus halen, is een verheugend feit. (Op donkere oorden na als Afghanistan en Iran en andere plekken waar barbaarse wetten gelden en waar mannen uit oude religieuze boeken inspiratie halen om hun moeders, vrouwen en dochters te ketenen aan aanrecht en echtelijke sponde).

Dat ze daarbij jongens en mannen ‘inhalen’ is ook een feit – er wordt al gesproken van een groeiende genderkloof in het onderwijs. Dit heeft, zo blijkt uit cijfers van de rijkelandenorganisatie OECD, niet alleen te maken met de betere mogelijkheden die meisjes na een lange strijd hebben verworven, maar ook met de jongens zelf. Het aantal jongens en jonge mannen dat een middelbare school afmaakt, begint aan hoger onderwijs en dit ook afmaakt is in diverse rijke landen in de afgelopen dertig jaar gedaald.

Nieuw Duits onderzoek van het IZA Instituut, dat wereldwijd economische arbeidsmarktvraagstukken onderzoekt, levert interessante inzichten op. Jonge mannen, zo blijkt uit de paper Transitory earnings opportunities and educational scarring of men van Josef Sigurdsson, zijn eerder geneigd tot korte-termijnplanning. Als zich de kans voordoet om geld te verdienen, zullen ze eerder dan meisjes of jonge vrouwen stoppen met hun school of studie.

De hele column van Sheila Sitalsing lees je in de nieuwste Opzij. Een abonnement is zo gepiept. Nergens aan vastzitten? Lees dit nummer fysiek of digitaal via onze site of Blendle.