Gendergelijkheid als Stembusonderwerp: verwachtingen van de kiezer voor het nieuwe kabinet

Veel Nederlanders vinden dat een nieuw kabinet moet staan voor gelijke kansen tussen vrouwen en mannen. Dat blijkt uit een peiling die Ipsos uitvoerde in opdracht van belangenorganisatie WOMEN Inc. Maar liefst 87% van de kiezers geeft aan één of meer van de onderwerpen die bijdragen aan gelijke kansen tussen vrouwen en mannen belangrijk te vinden. Opvallend is dat dit deze verkiezingen geldt voor kiezers in het gehele politieke spectrum, van VVD (94%) tot Partij voor de Dieren (98%).

Nederland scoort al jaren slecht op internationale lijstjes voor gendergelijkheid. Zo staan we op dit moment op plek 28 in de Global Gender Gap Index, terwijl buurlanden België en Duitsland op respectievelijk 10 en 6 staan. Eén van de factoren waar Nederland slecht scoort is politieke participatie, omdat er weinig vrouwen in de Tweede Kamer zitten (37,3%) en Nederland nog nooit een vrouw als premier heeft gehad. Hoewel een vrouw als lijsttrekker voor een deel van de kiezers een pre is, geeft een groter deel aan het belangrijker te vinden dat de verkiezingsprogramma’s standpunten over gelijke kansen voor vrouwen en mannen bevatten.

Overeenstemming in het hele politieke spectrum

De peiling laat duidelijk zien welke onderwerpen een nieuwe regering na de verkiezingen in november volgens de kiezer moet oppakken. Het dichten van de loonkloof, even goede gezondheidszorg voor vrouwen als mannen en het aanpakken van geweld tegen vrouwen staan in de top 5 van belangrijkste problemen om op te lossen in relatie tot gendergelijkheid. Dit geldt voor kiezers in het hele politieke spectrum*: VVD, D66, PvdA-GroenLinks, BBB, PVV en Partij voor de Dieren. 

Verschil tussen vrouwen en mannen

Hoewel veel onderwerpen door zowel vrouwen als mannen belangrijk gevonden worden, lijkt de noodzaak voor vrouwen groter. Zo wil een groot deel van de vrouwen dat er wordt geïnvesteerd in onderzoek naar vrouwspecifieke aandoeningen zoals klachten gerelateerd aan menstruatie en de overgang, mannen vinden dit minder belangrijk (62% vs. 44%). Ook is het percentage vrouwen dat vindt dat de loonkloof moet worden gedicht flink hoger dan het percentage mannen (62% vs. 45%). Over het huidige systeem voor kinderopvangtoeslag zijn vrouwen en mannen wel eensgezind: het merendeel (62%) vindt dat dit snel moet worden afgeschaft. Emma Lok, directeur bij WOMEN Inc.: ‘’Deze peiling laat heel duidelijk zien dat mensen vinden dat een nieuwe regering in actie moet komen voor gelijke kansen tussen vrouwen en mannen. Dat de urgentie meer wordt gevoeld door vrouwen dan door mannen is weer een bevestiging dat het én belangrijk is om meer vrouwen in de politiek te krijgen én dat de punten in de verkiezingsprogramma’s komen te staan.’’

Het Gendergelijkheid Puntenplan

Wet- en regelgeving heeft grote impact op het verkleinen of juist vergroten van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. In het Puntenplan voor Gendergelijkheid staan 7 onmisbare punten voor het komende regeerakkoord. WOMEN Inc. roept politieke partijen op om deze punten op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. Wanneer de programma’s er zijn, maakt WOMEN Inc. een analyse zodat voor kiezers inzichtelijk wordt wat welke partij van plan is te doen voor gelijke kansen tussen vrouwen en mannen. Dit wordt net als bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen gedeeld in het Stemadvies voor Gendergelijkheid, waarin partijen een goed, voldoende of slecht kunnen scoren. Het Stemadvies is bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen 1,3 miljoen keer bekeken.