‘Wetgeving hard nodig om loonkloof tussen vrouwen en mannen te dichten’

Uit onderzoek blijkt dat de loonkloof tussen vrouwen en mannen nog groter is geworden. Twee jaar geleden verdienden mannen gemiddeld 5 procent meer dan vrouwen, nu blijkt dat verschil toegenomen te zijn tot 7,4 procent blijkt uit onderzoek van Nyenrode en online platform Intermediair.

Nog steeds hebben vrouwen niet dezelfde kansen als mannen op de arbeidsmarkt. En het is zelfs slechter geworden. Dit kan en moet anders vindt MVO Nederland. “We roepen Karien van Gennip, Minister van sociale zaken, dan ook op om wet- en regelgeving te maken die de loonkloof verkleint, heldere normen op te stellen voor inclusiviteit en diversiteit en bedrijven te helpen met het opstellen van gendergelijkheidsplannen.”

MVO vervolgt: “Het is tijd dat de overheid verantwoordelijkheid neemt en actief werkt aan een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt. Eerder bleek dat het vrouwenquotum er daadwerkelijk voor heeft gezorgd dat er meer vrouwen in de top van bedrijven zijn gekomen. Iets als een loonquotum vinden wij dus een goed idee. Anders gaat de positie van vrouwen nog verder achteruit en blijft er veel potentie en kennis onbenut.”