Het 13e Nationale Vrouwencongres in Peking: ‘Trouwen en kinderen krijgen’

We moeten het China nageven: daar hebben ze elke vijf jaar een Nationaal Vrouwencongres. Belangrijke zaken worden geadresseerd. Maar wel door mannen, voor het eerst in 20 jaar maakt geen enkele vrouw deel uit van de allesbepalende gremia daar, zoals het Politbureau. Binnen het Politbureau, dat 24 ‘man’ telt (letterlijk) hebben we nog een groepje echte beslissers, daarvan heeft zelfs nog nooit een vrouw deel uitgemaakt. En zo zien we op de officiele foto van het congres op de voorgrond uitsluitend – ongetwijfeld heel belangrijke – mannen. De vrouwen weten hun plek.

Xi Jinping, de grote leider die min of meer voor de eeuwigheid is benoemd, sprak het slotwoord. In het verleden werd er nog wel eens aandacht besteed aan vrouwen als onderdeel van de beroepsbevolking maar dit keer werd nog meer dan anders gefocust op hoofdzaken:

“We moeten actief een nieuw soort huwelijk en cultuur van het krijgen van kinderen bevorderen”, zei hij, eraan toevoegend dat het de rol van partijfunctionarissen was om de opvattingen van jonge mensen over “liefde en huwelijk, vruchtbaarheid en gezin” te beïnvloeden.

Daar kun je dan maar beter voor klappen, toch?