In de Babyboomer-special van OPZIJ: Van Agt dreigde Bloemenhove te sluiten en er was zelfs al een inval gepland, toen ongeveer 300 vrouwen de kliniek bezetten, tien dagen lang.

Marjolijn Uitzinger: Deed het kabinet-Den Uyl veel voor emancipatie en vrouwenrechten? Ik geloof het niet. Dat bleek onder meer uit de gang van zaken rond de abortuskliniek Bloemenhove. Abortus was verboden, maar werd in Nederland al jaren gedoogd. De Dolle Mina’s eisten legalisering en lanceerden in 1970 de leus Baas in eigen buik.

De PvdA, toen in de oppositie, stond achter die beweging en diende een voorstel in om abortus wettelijk te regelen, maar het kabinet-De Jong en de christelijke partijen hielden dat tegen. Een jaar later, onder het kabinet-Biesheuvel, presenteerden de KVP-ministers Van Agt (Justitie) en Stuyt (Volksgezondheid) een nieuw wetsvoorstel, met veel zeggenschap voor de arts en weinig voor de vrouw. Omdat het kabinet-Biesheuvel kort daarna viel, werd de besluitvorming doorgeschoven naar een nieuw kabinet.
Intussen ging de abortuspraktijk in Nederland gewoon door, zij het op vrij kleine schaal. Veel vrouwen gingen naar Engeland, waar abortus legaal werd uitgevoerd. De bekendste abortuskliniek in Nederland was Bloemenhove in Heemstede, waar vrouwen terecht konden voor een abortus in een latere fase van de zwangerschap. Het was de katholieke Van Agt een doorn in het oog. In mei 1976, dus onder het kabinet-Den Uyl, kwam het tot een hooglopend conflict, omdat een Duits echtpaar een klacht indiende wegens een medische fout in de kliniek.
Daarop dreigde Van Agt Bloemenhove te sluiten en er was zelfs al een inval gepland, toen ongeveer 300 vrouwen de kliniek bezetten, tien dagen lang. Liesbeth Den Uyl, vrouw van de premier en overtuigd feministe, hoorde daarbij. Het zal in huize-Den Uyl te Buitenveldert vast tot pittige discussies hebben geleid, maar Den Uyl hield Van Agt niet tegen. De sluiting werd afgewend, omdat Van Agt bakzeil moest halen vanwege een rechterlijke uitspraak. Pas in 1984 werd abortus wettelijk toegestaan.

LEES VERDER IN OPZIJ