Waarom wordt OPZIJ een bookazine?

Het eerlijke verhaal is dat in Nederland er steeds minder tijdschriften worden ver-kocht. Daarvan heeft ook OPZIJ last maar voor OPZIJ geldt, meer dan voor andere bladen, dat het moeilijk is om ook jonge lezers te interesseren. Die kopen gewoonweg niet of nauwelijks ‘print’, laat staan als het ook nog over niet altijd de makkelijkste onderwerpen gaat. Worden ze wat ouder, dan wordt het misschien anders, hopen we.


Maar nu, vandaag, moet OPZIJ zichzelf opnieuw uitvinden met deze nieuwe vorm maar ook door een aanscherping van de formule. Want waar we voor stonden en staan, dat is inmiddels ook door de rest van de media in Nederland ontdekt. Goed voor de feministische zaak maar OPZIJ wil leidend blijven in het debat. Dus: meer diepgang, meer ruimte voor reflectie, meer aandacht voor de feiten. Want dat laatste, feiten – hoewel soms Un Inconvenient Truth – raken in het dagelijkse discours nog wel eens ondergesneeuwd. Maar terwijl we zien dat de verkoop van tijdschriften onder druk staat, blijft de verkoop van boeken stabiel. Gaat het om non-fictie, dan is er zelfs sprake van een lichte stijging.


Daarom doen het nu zo, tegelijk hebben we ook het gevoel dat we u daarmee inhoudelijk, maar ook als het gaat om ‘waar voor uw geld’, veel meer bieden op deze manier. Ons magazine kostte tot nu toe € 7,99, een gemiddeld boek al snel rond de € 15,00. OPZIJ, als magazine én volwaardig boek ineen, kost voortaan € 13,99. Heeft u OPZIJ ‘uit’, dan is het mooi in de boekenkast maar ook om cadeau te geven.

LEES VERDER IN OPZIJ

%d bloggers liken dit: