In de nieuwe OPZIJ: OPGEBRAND. Psychiater Vinkers: ‘We weten gewoon niet zo goed wat het verschil is tussen een burn-out en een depressie.’

Hoewel we bij beide een ander beeld hebben, lopen een burn-out en een depressie dus niet zelden door elkaar heen. Laat je mensen die met één van de twee thuiszitten vragenlijsten invullen, dan bestaat er volgens Vinkers zelfs een overlap van zo’n 80 tot 90 procent in wat zij ervaren. Dit onderstreept ook Van der Bend. ‘Nederland is wat dat betreft een beetje gestoord. Mensen denken algauw dat je met een depressie in een hoekje van de slaapkamer zit met een deken over je hoofd, maar dat is helemaal niet zo.

Je kunt ook licht depressief zijn, zoals het omgekeerde geldt voor een burn-out: deze kan juist ook heel ernstig zijn. Je praat in principe over hetzelfde.’ Zelf haalt hij daarom de labels van beide af en kijkt hij zoals gezegd liever naar iemands ‘mentale batterij’. ‘Als iemand daarin laag zit, is het belangrijk om te kijken waardóór dat komt. Soms zitten mensen zo diep dat hun klachten ernstiger zijn dan die van mensen met een klinische depressie.’ Vinkers vult aan: ‘We weten gewoon niet zo goed wat het verschil tussen beide is.’
Sterker nog, voor dezelfde klachten zou je weleens zomaar de andere diagnose kunnen krijgen, afhankelijk van wie je hulp zoekt. Wie zich door een huisarts of bedrijfsarts laat onderzoe-ken, krijgt eerder de stempel burn-out opgeplakt dan iemand die met dezelfde klachten bij de psychiater komt. Die laatste heeft het eerder over een angststoornis of depressie. Ook het land waarin je je begeeft, speelt mee. ‘In Amerika bestaat een burn-out dus zo goed als niet, deels omdat het er dus niet wordt vergoed door de verzekeraar’, verklaart Van der Bend. ‘Voor dezelfde klachten krijg je daar veel eerder de diagnose depressie. In Nederland ligt daarop juist een groot stigma.’

LEES VERDER IN OPZIJ