Oproep ATRIA: stuur in voor de Feministische Impact Prijs

Ben of ken jij de maker van een feministisch cultuurproduct dat een originele, vernieuwende bijdrage aan de maatschappelijke discussie over macht en gender leverde? Meld die dan aan voor de Feministische Impact Prijs 2024. De winnaar (v/m/x) maakt kans op 7.500 euro.  
In aanmerking komen makers van cultuurpro-ducten waarin op buitengewone wijze een fe-ministisch standpunt of perspectief tot uiting komt. Cultuuruitingen in alle media en genres maken kans, van podcasts en websites tot documentaires, films, tentoonstellingen, theater of performances, fictie- en non-fictieboeken, etc.  

Beoordeling
De jury beoordeelt of de inzendigen origineel zijn en/of een vernieuwende bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over macht en gen-der, opgevat als sociale en symbolische categorie. Daarnaast wordt gekeken naar de gebleken, te verwachten of via de FIP te bevorderen impact van de inzending.  Het cultuurproduct moet tussen 1 april 2020 en 1 april 2024 in Nederland in de openbaarheid zijn gebracht.

Inzenden
Makers kunnen hun eigen product insturen, maar een product kan ook door iemand anders worden voorgedragen.  
Stuur uiterlijk 1 juni 2024 een exemplaar van de cultuuruiting naar: fip@atria.nl of FIP / Atria, Vijzelstraat 20, 1017KH Amsterdam. Licht in een motivatiebrief van max. 1000 woorden toe waarom de productie in aanmerking moet ko-men voor de FIP.
Inzendingen zonder vermelding van naam, functie, contactinformatie en eventuele relatie tot de maker/s kunnen niet in de beoordeling worden meegenomen.
De prijs wordt in het najaar van 2024 uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst.

Over de FIP
De FIP wordt tweejaarlijks uitgereikt door het Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap. Het Feministisch Cultuurfonds Gender&weten-schap is opgericht ter bevordering en versprei-ding van feministische kennis, met een accent op historische kennis en kritische reflectie op cultuur en wetenschap, vanuit een intersectio-neel en inclusief perspectief.  

Het Reglement Feministische Impact
Prijs FC Gender&wetenschap is te vinden op: www.fcgenderenwetenschap.nl