In de vorige OPZIJ: Depressie of burn-out: zelfde symptomen (?) maar bedrijfsarts of psychiater kijken er anders naar.

In deze editie van OPZIJ een uitgebreid onderzoek naar burn-out, depressies en stress

Sterker nog, voor dezelfde klachten zou je weleens zomaar de andere diagnose kunnen krijgen, afhankelijk van wie je hulp zoekt. Wie zich door een huisarts of bedrijfsarts laat onderzoe-ken, krijgt eerder de stempel burn-out opgeplakt dan iemand die met dezelfde klachten bij de psychiater komt. Die laatste heeft het eerder over een angststoornis of depressie.

Ook het land waarin je je begeeft, speelt mee. ‘In Amerika bestaat een burn-out dus zo goed als niet, deels omdat het er dus niet wordt vergoed door de verzekeraar’, verklaart Van der Bend. ‘Voor dezelfde klachten krijg je daar veel eerder de diagnose depressie. In Nederland ligt daarop juist een groot stigma.’
En hoewel het niet zou mogen, speelt bij de diagnose ook opleidingsniveau een rol. Theoretisch geschoolden hebben meer kans op een burn-out, terwijl praktisch geschoolden voor

min of meer dezelfde klachten eerder het label ‘depressie’ krijgen opgeplakt. Hoe dat komt? Het heeft veelal te maken met een vertekend beeld. ‘Op een depressie berusten veel stigma’s en vooroordelen’, stelt Vinkers. ‘Bij een burn-out hebben mensen nog het idee dat je in ieder geval hard hebt gewerkt om alle ballen in de lucht te houden. Je bent als het ware strijdend ten onder gegaan.’ Een depressie, zo legt hij uit, wordt onterecht nog steeds geassocieerd met tekortko-mingen. ‘Het roept veel schaamte op en wordt eerder gezien als ‘zwakte’. Misschien niet onlogisch dus dat bij theoretisch opgeleiden daarom eerder een burn-out gebruikt als verklaringsmodel, terwijl dat niet hoeft te betekenen dat zij vaker een
‘burn-out’ hebben dan praktisch geschoolden.’

LEES VERDER IN OPZIJ