In de nieuwe OPZIJ: Langs de meetlat: Peter Hein van Mulligen. ‘Voor bepaalde groepen mensen betekent post van een overheidsorganisaties gewoon bad news, denk maar aan de toeslagenaffaire.’

DOOR MOJDEH FEILI
Peter Hein van Mulligen is hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zijn voornaamste taak is het onder de aandacht brengen van de cijfers van het CBS bij een breed publiek en tekst en uitleg geven bij publicaties. Daarnaast geeft hij lezingen over alles wat met de economie en de arbeidsmarkt te maken heeft. Ooit promoveerde hij op prijsindexcijfers aan de Universiteit van Groningen. De rubriek ‘Langs de feministische meetlat’ kent hij al sinds de medio jaren negentig, toen de moeder van zijn vriendin een abonnement op de Opzij had en hij deze met veel plezier las.

Is het eigenlijk mogelijk om een neutraal en objectief verhaal over statistiek te vertellen?
Ik denk dat dat lastig is. Bepaalde feiten zijn natuurlijk wat ze zijn. Als we stellen dat de economie met 0,3 procent is gegroeid of gekrompen, dan maakt een perspectief niet zoveel uit. Maar het is ook mijn werk om een totaalbeeld van Nederland te vormen en samenhang te schetsen. Ik probeer wel rekening te houden met de verschillen tussen mensen en groepen bij de totaalcijfers. Als de armoede daalt dan is dat goed nieuws, maar dat wil niet zeggen dat er geen armoede meer is in Nederland. Dat problemen kleiner worden, betekent niet dat het probleem niet meer bestaat en daar probeer ik altijd wel balans in aan te brengen. Ook als het gaat over dingen waar ik zelf als individu minder mee te maken heb. Daarnaast denk ik, of ik ga daar eigenlijk wel vanuit, dat mensen mij automatisch serieuzer nemen als CBS-woordvoerder omdat ik een witte man ben met een Nederlandse achternaam.