In de nieuwe OPZIJ: Het gaat niet goed met lezen… ?

Terwijl deze OPZIJ bol staat van de positieve ervaringen met het lezen van boeken, is die positiviteit over ons land als geheel – en vooral onder jongeren – maar matig verdeeld. We kijken maar eens door de bril van het CBS, de SCP en CPB. Da’s tamelijk droog, veel feiten en cijfers. Maar daardoor ook verhelderend.

Er is veel te doen over lezen, de leesvaardigheid van jongeren neemt af en zo’n tekort wordt later niet makkelijk goedgemaakt. Op basisscholen is het aantal scholieren dat een ‘hoog niveau van leesvaardigheid’ heeft in 2021 met bijna een kwart afgenomen sinds 2016. Voor het ‘middenniveau’ geldt een afname met ruim tien procent.

De Stichting Lezen meldt dat basisscholieren lezen niet leuk vinden, in ons land nog minder dan in andere landen. Het is verbazingwekkend dat Nederland met de Scandinavische landen behoort tot de landen waar kinderen er het minste van houden. Want in tal van andere statistieken staan we met diezelfde landen juist bovenaan, in goede zin. Er is inmiddels een flinke discussie gaande over meetmethodes en waarop de leermethodes zich zouden moeten richten. Want hoe gemotiveerd je bent bepaalt natuurlijk ook het ‘houden van.’ LEES VERDER IN DE NIEUWE OPZIJ