Adverteren

retriever_opzij_tariefkaart_2022

Advertentietarieven en informatie over formule, lezers, doelgroepen

Zie de tariefkaart bovenaan deze pagina.

Heeft u vragen?

Mail naar hans.van.brussel@opzij.nl

Of bel met 06-53543458

Advertentiemateriaal stuurt u naar advertentiemateriaal@opzij.nl

Opzij is van iedereen
Opzij kent een unieke positionering in de lezersmarkt. In 1972 begonnen als een strijdlustig feministisch maandblad, tegenwoordig een veelzijdig opinieblad voor vrouwen, met als speerpunt de positie van de vrouw in de maatschappij. Journalistieke onafhankelijkheid, kwaliteit en diepgang kenmerken de artikelen in Opzij. Artikelen die de lezer aan het denken zetten en inspireren.

En het uiterlijk is niet achtergebleven; de vormgeving van het huidige Opzij is al even verrassend als de inhoud. Cultuur, politiek, maatschappij, gezondheid: het heeft allemaal een plaats in het magazine en wordt op een onderhoudende manier aan de lezer aangeboden. De felle toon heeft plaatsgemaakt voor de discussie. Geen enkel ander vrouwenblad benadert de geëngageerdheid en het journalistieke niveau van Opzij. De lezeres van Opzij vindt de diepgang die ze verwacht.

Opzij anno nu is een platform voor een brede maatschappelijke emancipatiebeweging waarin iedereen een rol heeft. Ook mannen, ja. Opzij past bij moderne vrouwen, die elke dag weer jongleren met werk, kinderen, relaties en sociale contacten. Maar die ook beseffen dat ze zonder samenwerking geen stap vooruitkomen.