Geschiedenis

Met onderstaande woorden werd in 1972 het toen nog radicaal feministisch blad Opzij – dat haar wortels in de tweede feministische golf heeft – gelanceerd. Oprichters waren Wim Hora Adema (1914-1998) en Hedy d’Ancona (1937).
“Over Opzij: dat ervan uitgaat dat vrouwen zijn achtergehouden en achtergebleven en dat zélf nog maar nauwelijks in de gaten hebben…” 
Aanvankelijk opgezet als een activistisch, pamfletachtig tijdschrift heeft Opzij zich in de loop der jaren steeds aan de veranderende tijdsgeest aangepast, zonder concessies te doen aan de eigen grondbeginselen. Het radicaal verdween van de cover, maar er staat nog steeds feministisch maandblad. De huidige, jongere generatie vrouwen is gemiddeld tenminste zo goed opgeleid als de mannen. Deze vrouwen profiteren in niet geringe mate van het voorwerk dat hun moeders en oma’s verrichtten op emancipatorisch gebied.

Maar het werk is nog lang niet klaar. Niet in Nederland en al helemaal niet in grote delen van de wereld.

Tegenwoordig wordt er dan gesproken over Feminisme 3.0 waar het feminisme uit de jaren ’60 en ’70 als 2e golf werd gezien.

Per 1 mei 2017 is het in blad in handen van een nieuwe uitgever die in het verleden ondermeer werkzaam was voor HP en later HP/De Tijd.

Vanaf medio juni 2017 is Marianne Verhoeven de nieuwe hoofdredacteur, zij was daarvoor ondermeer werkzaam bij HP, HP/De Tijd, de Hartstichting en het Beatrixfonds.

Momenteel beslaat de inhoud de volgende pijlers: samenleving, werk & geld, persoonlijk en cultuur & media. De website is eveneens voortdurend in transitie. Naast het tijdschrift en de website organiseert Opzij geregeld evenementen, waarvan de bekendmaking van de jaarlijkse Opzij Top 100 de bekendste is.