Privacy

Ons privacy-docement (als bedoeld in de AVG) leest u hier.

Welkom op deze website van Opzij, witte singel 103, 2313 AA LEIDEN. OPZIJ acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang.
OPZIJ wil u hiermede informeren over de wijze waarop zij omgaat met uw gegevens. De informatie die OPZIJ over u verwerkt (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. OPZIJ houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan OPZIJ niet verplicht is. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal Opzij-diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking
OPZIJ kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één of meer van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij OPZIJ bekend zijn omdat u hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat OPZIJ uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van OPZIJ gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer,  verwerkt als u producten op een van onze websites bestelt of u abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van OPZIJ leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van u bezoek aan onze websites.

OPZIJ verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
– om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
– als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Opzij, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
– om u gericht aanbiedingen te doen of advertenties te tonen, bij voorbeeld van een product waarvan OPZIJ op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan OPZIJ een profiel van u opstellen;
– om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
– om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
– om te voldoen aan de op OPZIJ van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
– beslechting van eventuele geschillen.

OPZIJ bewaart u persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Gebruik telefoonnummer
Indien u uw telefoonnummer heeft opgegeven, dan mag OPZIJ dit telefoonnummer in beginsel gebruiken voor telemarketing. Bent u een consument in de zin van de Telecommunicatiewet en bent u (nog) geen klant van Opzij, dan zal voorafgaand aan het telemarketinggesprek worden gecontroleerd of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. Is dit het geval, dan wordt die inschrijving gerespecteerd waarbij u met een verwerkingstijd van vier weken rekening dient te houden. Bent u geen consument in de zin van de Telecommunicatiewet of bent u niet ingeschreven in het bel-me-niet register, dan mag u door OPZIJ ongevraagd telefonisch worden benaderd voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Bent u reeds klant van Opzij, dan mag u telefonisch worden benaderd door OPZIJ voor soortgelijke producten en diensten van Opzij, ongeacht of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. In elk telemarketinggesprek zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw telefoonnummer door OPZIJ voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden en om u in het wettelijk bel-me-niet register (www.bel-me-niet.nl) in te schrijven. U kunt zich er bijvoorbeeld voor kiezen om nog wel gebeld te worden over producten en diensten in de categorieën ‘boeken’, maar niet over ‘tijdschriften’ of ‘kranten’.
Het Recht van Verzet handelen wij af conform de Gedragscode voor Telemarketing (GTM) waarin opgenomen Code Telemarketing 2012 (CTM).

Delen en bekend maken van persoonsgegevens
Uw adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere ‘list rental’). We selecteren deze derden op basis van de informatie die we hebben verzameld over uw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen u gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kun u uw gegevens laten blokkeren. Uitsluitend als u OPZIJ daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven, kan OPZIJ uw elektronische gegevens gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. U kunt een verleende toestemming voor het gebruik van uw (elektronische) gegevens door derden weer intrekken. In beide gevallen kun u een brief sturen aan Opzij, Haagweg 4-H1, 2311 AA LEIDEN.

OPZIJ kan in speciale gevallen, ongeacht uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld wanneer OPZIJ hier wettelijk tot verplicht wordt, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van OPZIJ te garanderen. Tevens zal OPZIJ persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van OPZIJ aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.
OPZIJ houdt zich het recht voor bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kan een gebruiker niet worden geïdentificeerd.

Beveiliging
OPZIJ tracht altijd een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te hebben dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing van, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] worden meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen, zij kunnen geen virussen etc. op uw computer installeren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Aan de hand van cookies kunnen websites van OPZIJ u herkennen als u deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.  Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.
Wel is het gebruik van zogenaamde adwords cookies noodzakelijk voor de verwerking van bestellingen op sommige van onze websites. Uitschakelen hiervan betekent dus dat deze functie niet meer beschikbaar is.

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties vertonen aan u.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst OPZIJ u naar het “help” menu van u browser voor het instellen van u cookie-voorkeuren. Tevens kunt u op http://www.google.nl/privacy_ads.html zich afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kan u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die in opdracht van OPZIJ op OPZIJ websites advertenties presenteren.

Op sommige van onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Zoals reeds eerder vermeld kan OPZIJ persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen en u persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van producten of diensten van OPZIJ of haar groepsmaatschappijen, waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens. Dit zal alleen gebeuren na expliciete toestemming van de consument.

Welke cookies gebruiken wij?

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt umeer informatie over cookies vinden:
Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
Als u na het lezen van deze verklaring vragen hebt over de manier waarop OPZIJ met u persoonsgegevens omgaat, kun u altijd een bericht sturen via deze website.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kan u een bericht sturen via deze website, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. Ook kan u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In uw bericht dient u in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen. Indien OPZIJ niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan OPZIJ u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. OPZIJ schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u OPZIJ de (nadere) specificatie heeft verstrekt. OPZIJ stuurt u na uitvoering van uw verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal OPZIJ het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover OPZIJ wettelijk verplicht is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

OPZIJ en andere websites
Als u via een link op de website van OPZIJ op een website van een andere website terecht komt is OPZIJ niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beheerder van die website met uw persoonsgegevens omgaat. Wij adviseren u dan ook om altijd het privacy statement te lezen van de websites die u bezoekt.

Bedrijfsoverdracht
Indien Opzij, onderdelen of activa van OPZIJ worden overgedragen aan een derde zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. OPZIJ zal u via dit privacy-statement daarvan in kennis stellen waarbij aan u wordt de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
OPZIJ behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Elke verandering zal op deze pagina worden aangekondigd. OPZIJ adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

%d bloggers liken dit: