Blazen vrouwen de SGP op?

Er is een hoop gedoe binnen de SGP. Als de Tweede Kamer een afspiegeling van ons land moet zijn, dan gaat het bij de SGP flink mis. Terwijl de lokale afdelingen van de SGP steeds vaker vrouwen op de kieslijsten plaatsen – een recordaantal doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen – zit het landelijk bestuur steeds meer met de handen in het haar. Zoekend naar een goede samenvatting van de, althans landelijke, standpunten vinden we op Wikipedia dit, ontleend aan de SGP-zelf:

De SGP leidt uit bijbelteksten af, dat mannen en vrouwen door God een eigen “roeping en plaats” gegeven is, dat daarbij “de man het hoofd van de vrouw” is, en dat zitting nemen van de vrouw in politieke organen “strijdt met de roeping van de vrouw”. Het regeerambt is voorbehouden aan de man.[1] Desalniettemin erkende de SGP Beatrix, de koningin van Nederland van 1980 tot 2013, “als regerend bij de gratie Gods”.

De 24-jarige lijsttrekker in Amsterdam, Paula Schot, trekt veel aandacht, ook van ons. Uit haar mond kon ondermeer dit worden opgetekend:

‘Ik ben ervan overtuigd dat vrouwen op bestuursposten kunnen zitten. Tegelijk geloof ik, en de SGP met mij, dat de man boven de vrouw is gesteld. Dat betekent niet dat we niet gelijkwaardig zijn, maar dat als het er echt toe doet, je als vrouw de man volgt. Bij een impasse maakt hij de beslissing.’

Heel lang konden vrouwen geen lid worden van de partij. In 2006 werd de druk van buitenaf te groot en veranderde dat. Maar nota bene de Hoge Raad moest in 2008 oordelen over het passief kiesrecht van vrouwen, sindsdien kunnen vrouwen ook op de kieslijst komen. Ook daar legde  de SGP zich niet bij neer, dat deed de partij pas toen het Europees voor de Rechten van de Mens in 2012 oordeelde dat de SGP vrouwen moeten toelaten in ‘politieke organen’. Niettemin stelt de SGP nog altijd dat ‘vrouwen politiek ongeschikt zijn’.

Dat het het kan, betekent niet dat het ook gebeurt. De kieslijst voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 2017 telde 30 namen, allemaal mannen.

Lokaal vinden nu de veranderingen plaats, in zeker 7 gemeentes doen vrouwen namens de SGP mee. Het kunnen er ook meer worden.

In het partijblad De Banier schrijft partijvoorzitter Maarten van Leeuwen recent dat dat hij vindt dat zijn partij ‘de politieke participatie van vrouwen’ niet moet ‘bevorderen’. Hij noemt de kandidatenlijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een lokale verantwoordelijkheid, maar de afdelingen moeten wel ‘binnen de geschetste kaders’ van de uitgangspunten van de SGP blijven. ‘Het is de taak van de selectieadviescommissie om vervolgens een integrale afweging te maken in hoeverre de kandidaten in staat zijn de SGP-beginselen geloofwaardig te vertegenwoordigen.’

Het Reformatorisch Dagblad meldde kort geleden dat het hoofdbestuur Paula Schot met haar lijsttrekkerschap (in Amsterdam) feliciteerde. Dat zag de krant verkeerd, ze rectificeerde. Er was wel een felicitatie maar: ‘U heeft allemaal in het RD in een correctiebericht kunnen lezen dat de felicitaties richting Paula Schot niet afkomstig waren van het hoofdbestuur, waarmee dit misverstand uit de weg is geruimd.’

Het is een kwestie van tijd voordat lokaal gekozen SGP-vrouwen het juk van zo’n hoofdbestuur afschudden en hun verkiesbaarheid voor de Tweede Kamer afdwingen.