Heleen Mees, De Volkskrant en Asha ten Broeke

Vandaag deelt Heleen Mees in haar column in De Volkskrant een oorvijg uit aan OPZIJ- en Volkskrant-columniste Asha ten Broeke. Zo schrijft ze:

De column van wetenschapsjournalist Asha ten Broeke kan niet onweersproken blijven. Ze geeft af op feministen die kritiek hebben op vrouwen die in deeltijd werken omdat het kapitalistische systeem waarin we leven niet kan voortbestaan zonder dat mensen dit onbetaalde zorgwerk doen, al was het maar omdat iemand de managers van morgen moet grootbrengen. Maar in welk kapitalistisch handboek staat geschreven dat vrouwen al het onbetaalde zorgwerk moeten doen?

Heleen Mees kennen we als iemand die niet ophoudt vrouwen te wijzen op hun verantwoordelijkheid, althans zoals zij die ziet: fulltimebanen zoeken, carrière maken. En gezinsleven – laat staan kinderen – mogen niet in de weg staan. We chargeren misschien een beetje maar voor een zakelijke samenvatting van Mees’ standpunten is dat wel zo praktisch.

Wat Mees weigert in te zien is dat, waar vrouwen vroeger niet eens een keuze hadden, er tegenwoordig in toenemende mate – en met name voor de nieuwe generatie jonge, goed opgeleide vrouwen – ruim voldoende keuzemogelijkheden zijn. Ze verdienen in hun eerste banen op dit moment al meer dan mannen.

Toch zien we dat deze nieuwe generatie nog altijd vaak in deeltijd werkt, ook als er nog geen vaste partner of kinderen zijn. Daarover zegt Mees:

Vrouwen die in deeltijd werken schaden niet alleen hun eigen carrière maar bederven het ook voor andere vrouwen. Werkgevers die kunnen kiezen tussen een vrouwelijke en mannelijke sollicitant zullen immers de voorkeur geven aan de mannelijke sollicitant omdat ze verwachten dat de vrouwelijke sollicitant na een dure zwangerschap maar half inzetbaar is. Bovendien groeien meisjes én jongens zo op met de idee dat vrouwen niet geschikt zijn voor leidinggevende functies.

OPZIJ schreef er in januari 2018 al over en noemde het een ingewikkelde discussie.

Nu, ruim een jaar later, is het ons nog steeds niet helemaal duidelijk wat er mis is met het vinden van een balans tussen het verdienen van het geld dat je nodig hebt om op jouw gewenste niveau te leven én allerlei andere dingen. Je kunt er voor kiezen. En je kunt – zoals Heleen Mees – ook andere keuzes maken.