Kwart van de Nederlandse musea heeft het moeilijk

Een kwart van de Nederlandse musea heeft het moeilijk na de gedwongen sluiting, zegt de Museumvereniging. Het grootste deel van de musea is ondertussen weer te bezoeken, maar vooral de particuliere musea, die niet in aanmerking komen voor het steunpakket van het kabinet, hebben het nog financieel zwaar. 

“Passende steun is cruciaal om de coronacrisis door te komen,” aldus de Museumvereniging. “Het grote en steeds diversere publiek dat musea door het hele land bereiken, verdient dat een enorm cultuurkapitaal dat van ons allemaal is voor allen bereikbaar blijft, ook in de anderhalvemetersamenleving of na de coronacrisis. En alleen samen vertellen de musea het hele, actuele verhaal van onze steeds veranderende samenleving.”

Voor dit nummer spraken wij met Hendrikje Crebolder van
het Rijksmuseum, Judikje Kiers van het Amsterdam Museum en Annemiek Rens van het Drents Museum over het heropenen van de musea. 

Lees hier een fragment van het interview. Het volledige stuk staat in het juni/juli 2020 nummer van OPZIJ. Koop hier het complete nummer.